Docent

Titel:                            Puntdichten van Kees Stip

Onderwerp:               Wat is een puntdicht?
Hoe zit een puntdicht in elkaar?
Wat zijn de kenmerken van een puntdicht?
Zelf een puntdicht schrijven.

Schooltype:               havo/vwo3

Vakgebied(en):         Nederlands

Uitvoering:                 Individueel of in duo’s.

Tijdsinvestering:      Twee keer een lesuur:
Een lesuur om de leerlingen in de theorie te laten verdiepen en een begin te maken met het eigen puntdicht.
Een lesuur om een (of meerdere) puntdicht(en) te schrijven, uit te printen en voor te lezen.

Lesdoelstellingen:   De leerlingen kunnen verschillende termen noemen die gebruikt worden bij de analyse van gedichten.
De leerlingen kunnen puntdichten analyseren volgens een vast stappenplan.
De leerlingen kunnen de kenmerken van een puntdicht noemen.
De leerlingen kunnen de theorie toepassen in een zelfgeschreven puntdicht.