Opdracht

 

Je gaat in een groepje van vier een presentatie houden voor de klas. Het onderwerp voor de presentatie krijg je te horen van de docent.

Praten lijkt gemakkelijk, maar er zijn niet veel natuurtalenten die kunnen improviseren bij het spreken voor een publiek. Daarom ga je je goed voorbereiden, zonder dat je je tekst uit je hoofd leert. Je zult merken dat door een goede voorbereiding je zelfvertrouwen toeneemt.

 

Wat gaan we doen?

·     Je docent praat met jou en je medeleerlingen over presenteren. Hierbij staat respect voor elkaar voorop.

·     Je docent houdt een minipresentatie, zodat je kunt zien hoe je dat doet.

·     Je gaat binnen je groepje van vier een minipresentatie over jezelf houden. In maximaal twee minuten vertel je iets over bijv. hobby’s, favoriete muziek, sport, familie, huisdier of wat je verder wil vertellen. Alle groepsleden komen aan de beurt. Jullie luisteren en kijken naar elkaar en bespreken iedere presentatie kort. Welke presentatie was de beste en waarom?

·     Uit ieder groepje komt iemand voor de klas om zijn of haar minipresentatie te houden. De rest van de klas observeert de sprekers. Daarna volgt een nabespreking onder leiding van je docent.

·     Samen met je groepje ga je je voorbereiden op de groepspresentatie. Hiervoor loop je de cursus ‘Leren presenteren’ helemaal door.
Je krijgt een individueel cijfer voor je presentatie (spreken, houding, aandeel in de presentatie).
Je krijgt een groepscijfer voor de inhoud van de presentatie en voor het samenwerken.