Docent

 

Onderwerp

Spreekvaardigheid.

Leren presenteren voor een groep.

 

Schooltype

Te gebruiken in alle klassen van vmbo/havo/vwo.

 

Vakgebied

Nederlands.

 

Uitvoering

In groepjes van vier leerlingen.

 

Tijdsinvestering

Minimaal tien lesuren op school.

Eventueel huiswerk.

Zie de studiewijzer voor een planning per les.

 

Lesdoelstellingen

De leerlingen kunnen onder woorden brengen aan welke criteria een goede presentatie moet voldoen.

De leerlingen kunnen een presentatie houden die qua inhoud en vorm grotendeels voldoet aan de criteria uit de cursus ‘Leren presenteren’.

De leerlingen kunnen informatie verzamelen, ordenen en verwerken.

De leerlingen kunnen taken verdelen, individueel werken en samenwerken.

De leerlingen kunnen reflecteren op de eigen spreekvaardigheid.