Beoordeling

 

Datum:.................... Klas: .....................

 

Presentatie van:                                                                                                          

(Noteer alle sprekers en omcirkel de spreker wiens presentatie jij beoordeelt.)

 

Onderwerp:                                                                                                                

 

Beoordeeld door:                                                                                                         

 

Bij ieder onderdeel staat tussen haakjes het maximaal aantal punten dat voor dat onderdeel gegeven kan worden.

 

 

o

v

g

punten

Opbouw en inhoud van de hele presentatie

max.: 24

Inleiding

Werd de aandacht getrokken bij de start van de presentatie? (4)

 

 

 

 

 

Werd het onderwerp van de presentatie uitgelegd? (4)

 

 

 

 

 

Werd de opbouw van de presentatie uitgelegd? (4)

 

 

 

 

Kern

Had de kern van de presentatie een logische opbouw? (4)

 

 

 

 

 

Was de kern van de presentatie volledig? (4)

 

 

 

 

Slot

Werd de presentatie aantrekkelijk afgerond? (4)

 

 

 

 

Presenteren (beoordeling van de hele presentatie)

max.: 24

1.   Was de presentatie overzichtelijk? (3)

 

 

 

 

2.   Werd de aandacht getrokken/vastgehouden tijdens de presentatie? (3)

 

 

 

 

3.   Zat er tempo in de presentatie? (3)

 

 

 

 

4.   Zag de presentatie er verzorgd uit? (3)

 

 

 

 

5.   Waren alle taken tijdens de presentatie over de groep verdeeld? (3)

 

 

 

 

6.   Was er mogelijkheid tot vragen stellen? (3)

 

 

 

 

7.   Gebruik visuele middelen (Powerpointpresentatie, sheets, hand-out enz.) (3)

 

 

 

 

8.   Duurde de presentatie de afgesproken tijd? (3)

 

 

 

 

Presenteren (beoordeling van 1 spreker)

max.: 30

9.   Was de spreker duidelijk verstaanbaar? (5)

 

 

 

 

10.  Werd er variatie in de stem gebruikt? (5)

 

 

 

 

11.  Werd er Standaardnederlands gesproken (geen dialect, jongerentaal of minder nette woorden)? (5)

 

 

 

 

12.  Werd er gesproken in hele zinnen? (5)

 

 

 

 

13.  Hield de spreker oogcontact met de toehoorders? (5)

 

 

 

 

14.  Had de spreker een actieve houding? (5)

 

 

 

 

Beoordeling informatie van de hele presentatie

max.: 22

De kwaliteit van de gepresenteerde informatie (11)

 

 

 

 

De hoeveelheid gepresenteerde informatie (11)

 

 

 

 

Totaal (aantal punten : 10)

 

 

Dit vond ik goed:

 

................................................................................................................................

 

Dit vond ik minder goed:

 

................................................................................................................................

 

Opmerkingen:

 

................................................................................................................................